hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 20/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đối tượng hưởng tiền tuất mới nhất năm 2019

Tiền tuất là tiền người thân của người tham gia bảo hiểm xã hội nhận được sau khi người tham gia BHXH đó chết đi, nhằm bù đắp hoặc đảm bảo cuộc sống cho thân nhân của họ… Đối tượng hưởng tiền tuất mới nhất năm 2019 được quy định như dưới đây.

Đối tượng hưởng tiền tuất hằng tháng mới nhất năm 2019

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, để phát sinh khoản tiền tuất hằng tháng, phải có người tham gia BHXH đã chết và người chết có thân nhân đáp ứng được các điều kiện do luật định.

Đối với người lao động chết

Đối với người chết, họ phải là người lao động đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần. Trường hợp người lao động còn thiếu tối đa không quá 6 tháng để đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi chết;

- Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên;

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Đối tượng hưởng tiền tuất mới nhất năm 2019

Đối tượng hưởng tiền tuất mới nhất năm 2019

 

Điều kiện thân nhân của người chết

Thân nhân của người lao động đã chết nêu trên phải là một trong những đối tượng sau mới được hưởng tiền tuất hằng tháng:

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

Trừ con của người chết, các đối tượng thân nhân còn lại phải là người không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở.

Mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng năm 2019

- Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Năm 2019, trước ngày 1/7 lương cơ sở đang là 1,39 triệu thì mức trợ cấp tuất hằng tháng là 695.000 đồng, thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng được nhận 973.000 đồng. Từ 1/7/2019, khi lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu, mức trợ cấp hằng tháng là 745.000 đồng, thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng được nhận 1.043.000 đồng/tháng.

- Trường hợp có một người chết thuộc thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người;

- Trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp nêu trên.

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Để nhận được tiền tuất hằng tháng, cần chuẩn bị các giấy tờ sau: (Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016):

- Sổ BHXH của người lao động hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng;

- Giấy chứng tử hoặc tương đương;

- Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09A-HSB (bản chính) ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016;

- Biên bản Điều tra tai nạn lao động đối với trường hợp chết do tai nạn lao động hoặc bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên).

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng bị chết thì thân nhân người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi chi trả chế độ BHXH hàng tháng hoặc nơi người lao động đang cư trú.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng BHXH bắt buộc bị chết thì thân nhân người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X