hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 21/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Có 02 hình thức tham gia bảo hiểm xã hội là bắt buộc và tự nguyện. Vậy nếu đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Chi tiết mức hưởng chế độ thai sản năm 2020

Lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội khi sinh con sẽ được hưởng một số khoản tiền trợ cấp theo Điều 38, Điều 39, Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Tiền trợ cấp một lần

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Mức lương cơ sở

Từ ngày 01/01/2020

Từ ngày 01/7/2020

1,49 triệu đồng

1,6 triệu đồng

Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

2,98 triệu đồng

3,2 triệu đồng

 

 

Tiền chế độ thai sản

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức hưởng hàng tháng

=

100%

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việc

 

 

Tiền dưỡng sức sau sinh

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh được tính như sau:

Trước ngày 01/7/2020: Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng/ngày.

Từ ngày 01/07/2020: Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là là 1.600.000 đồng x 30% = 480.000 đồng/ngày.

đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không

Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không? (Ảnh minh họa)
 

Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản?

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về các chế độ của BHXH như sau:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ:

+ Ốm đau;

+ Thai sản;

+ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Hưu trí;

+ Tử tuất.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ:

+ Hưu trí;

+ Tử tuất.

Do đó, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ không được hưởng chế độ thai sản, bởi lẽ, theo quy định trên, BHXH chỉ được hưởng 02 chế độ là hưu trí và tử tuất.

Xem thêm:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X