hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 03/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hộ kinh doanh khác các loại hình doanh nghiệp như thế nào?

Hộ kinh doanh và các doanh nghiệp có sự khác nhau lớn về chủ thể, quy mô kinh doanh, điều kiện kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh…

Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 

Tiêu chí Doanh nghiệp Hộ kinh doanh
Chủ thể thành lập Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp Do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ
Quy mô hoạt động Doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động
Tư cách pháp nhân Trừ doanh nghiệp tư nhân, các loại hình doanh nghiệp còn lại đều có tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân
Giới hạn trách nhiệm Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh  thì phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với nghĩa vụ của doanh nghiệp, các loại hình còn lại chịu trách nhiệm hữu hạn Chịu trách nhiệm vô hạn, bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh
Đăng ký kinh doanh Bắt buộc đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện


hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X