hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 06/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hóa đơn điện tử có sai sót, làm thế nào?

Giống như hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử cũng không thể tránh khỏi sai sót trong quá trình lập hóa đơn. Tuy nhiên, Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã hướng dẫn chi tiết cách xử lý hóa đơn có sai sót.

Hóa đơn điện tử có mã

Hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã xử lý như sau:

- Hóa đơn chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn đó. Sau đó lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua;

- Hóa đơn đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót. Tiếp đó, người bán phải thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn sai đó. Sau đó lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua;

- Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn có sai sót. Sau đó lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới.

Xử lý thế nào với hóa đơn điện tử lập sai?

Xử lý thế nào với hóa đơn điện tử lập sai?

 

Hóa đơn điện tử không có mã

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Sau đó lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập;

- Nếu sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán phải thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót. Sau đó lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X