hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 26/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn mức đóng BHXH cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ngoài việc được hưởng phụ cấp sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế.

Mức đóng BHXH cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam bao gồm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Nghị định 34/2019/NĐ-CP mới ban hành năm 2019 một lần nữa khẳng định lại những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, đối tượng này chỉ được tham gia BHXH bắt buộc đối với quỹ hưu trí và tử tuất chứ không được tham gia đầy đủ các chế độ của BHXH bắt buộc.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động (Nhà nước) hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho đối tượng này.

Hiện nay, lương cơ sở đang là 1,49 triệu đồng. Vì thế, mỗi tháng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng 119.200 đồng, Nhà nước đóng 208.600 đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức hưởng BHXH đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Chế độ hưu trí

Cán bộ không chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Ngoài ra, lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

Hướng dẫn mức đóng BHXH cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Mức đóng BHXH cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

 

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện trên được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

- Lao động nữ là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như sau: đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Chế độ tử tuất

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên; người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc… khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đó chết, hiện nay là 14,9 triệu đồng.

Ngoài ra, khi những đối tượng này chết, có thân nhân đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận trợ cấp tuất.

- Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở (tương đương 745.000 đồng); trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở (tương đương 1.043.000 đồng).

- Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Xem thêm:

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

Hà Nội: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã tối đa 14 người/xã

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X