hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 15/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của chiến sĩ công an

Việc quy đổi thời gian công tác có ý nghĩa lớn trong việc tính hưởng chế độ khi chiến sĩ Công an nhân dân thôi phục vụ trong Công an nhân dân hoặc hy sinh, từ trần.

Theo quy định tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP, sĩ quan, hạ sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Công an nhân dân như sau:

- Được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 06 tháng đối với thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu;

- Được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 04 tháng đối với thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của chiến sĩ công an

Hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của chiến sĩ công an

 

- Được quy đổi 01 năm bằng 01 năm 02 tháng đối với thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật;

Lưu ý: Trường hợp trong cùng một thời gian công tác, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được hưởng 02 hoặc 03 mức quy đổi nêu trên thì chỉ được hưởng theo mức cao nhất.

Sĩ quan, hạ sĩ quan có thời gian tăng thêm do quy đổi được hưởng trợ cấp một lần với mức cứ 01 năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong Công an nhân dân hoặc hy sinh, từ trần.

Xem thêm:

Bảng lương Công an nhân dân 2019

Bảng lương của công nhân công an từ ngày 25/7/2019

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X