hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 23/12/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng giải quyết với cán bộ, công chức xã dôi dư theo Thông tư 13

Theo Thông tư 13/2019/TT-BNV, ai bị coi là cán bộ, công chức xã dôi dư và hướng giải quyết đối với đội ngũ này thế nào để đảm bảo quyền lợi cho họ?

2 nhóm cán bộ, công chức xã dôi dư

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BNV, cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sẽ bao gồm:

- Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do bố trí vượt quá số lượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó, số lượng tiêu chuẩn của mỗi xã, phường, thị trấn:

+ Loại 1: tối đa 23 người;

+ Loại 2: tối đa 21 người;

+ Loại 3: tối đa 19 người.

- Công chức cấp xã dôi dư do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV, trong đó, ngoài những tiêu chuẩn chung, công chức cấp xã phải đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh;

+ Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Hướng giải quyết đối với cán bộ, công chức xã dôi dư

Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sẽ tinh giản biên chế?
 

Hướng giải quyết với cán bộ công chức xã dôi dư

Điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BNV đặt ra 05 hướng giải quyết đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư như sau:

(1) Tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 113/2018/NĐ-CP;

(2) Giải quyết chế độ thôi việc theo Luật Cán bộ, công chức;

(3) Nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP;

(4) Điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh;

(5) Chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Căn cứ tình hình địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện tổng hợp và đề xuất với Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định áp dụng một trong các cách giải quyết nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức xã dôi dư.

Xem thêm:

Hàng loạt quy định mới về cán bộ, công chức xã sẽ áp dụng từ 25/12/2019

Tiêu chuẩn mới về trình độ của công chức xã từ 25/12/2019

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X