hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 18/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Kê khai tài sản không trung thực, cán bộ, công chức bị xử lý thế nào?

Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức không phải là việc gì mới mẻ mà đã được thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, việc kê khai trước giờ chủ yếu mang tính hình thức, dựa trên sự tự nguyện của người kê khai. Với hành vi kê khai tài sản không trung thực, cán bộ, công chức có thể bị phạt nặng.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 tăng tài sản, thu nhập phải kê khai

So với Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 thì số lượng tài sản phải kê khai quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã được mở rộng hơn. Cụ thể:

Tài sản phải kê khai theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 gồm:

- Nhà, quyền sử dụng đất;

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên;

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

- Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Tài sản, thu nhập phải kê khai theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018:

- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên;

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Kê khai tài sản không trung thực, cán bộ, công chức bị phạt nặng

Kê khai tài sản không trung thực, cán bộ, công chức bị phạt nặng

 

Kê khai tài sản không trung thực, cán bộ, công chức bị xử lý thế nào?

Không chỉ quy định mở rộng về tài sản, thu nhập phải kê khai, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 cũng đã quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng hơn về hình thức xử lý đối với hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực như sau:

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử;

- Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến;

- Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc 2 trường hợp trên mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

Như vậy, đối với cán bộ, công chức kê khai tài sản không trung thực thì hình thức xử phạt cao nhất là bị buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

Xem thêm:

Tất cả công chức sắp phải kê khai tài sản, thu nhập

Tổng hợp những điều cán bộ, công chức không được làm từ 7/2019

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X