hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 10/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Khi nào quyền sở hữu trí tuệ được xác lập?

Với mỗi đối tượng khác nhau của quyền sở hữu trí tuệ, căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ được quy định khác nhau.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, căn cứ xác lập quyền sở hữu trí tuệ được quy định như sau:

- Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định;

- Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả;

Căn cứ nào để xác lập quyền sở hữu trí tuệ?

Căn cứ nào để xác lập quyền sở hữu trí tuệ?

 

- Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký;

+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;

+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;

+ Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

- Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm:


Quyền sở hữu trí tuệ có bị giới hạn?

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X