hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 21/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Khi nào sĩ quan được thăng quân hàm trước thời hạn?

Thông thường, sĩ quan tại ngũ sẽ được thăng quân hàm khi đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc thăng quân hàm sẽ diễn ra trước thời hạn.

Điều kiện sĩ quan tại ngũ được thăng quân hàm

Theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sĩ quan tại ngũ được thăng quân hàm khi có đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng được các tiêu chuẩn chung của sĩ quan (có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khỏe phù hợp….);

- Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

- Đủ thời hạn xét thăng quân hàm như sau:

+ Thiếu úy lên Trung úy: 2 năm;

+ Trung úy lên Thượng úy hoặc Thượng úy lên Đại úy: 3 năm;

Khi nào sĩ quan được thăng quân hàm trước thời hạn?

Khi nào sĩ quan được thăng quân hàm trước thời hạn?

 

+ Đại úy lên Thiếu tá, Thiếu tá lên Trung tá, Trung tá lên Thượng tá, Thượng tá lên Đại tá: 4 năm;

+ Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;

+ Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân lên Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;

+ Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng, Đô đốc Hải quân tối thiểu là 4 năm;

+ Thượng tướng, Đô đốc Hải quân lên Đại tướng tối thiểu là 4 năm.

Khi nào sĩ quan được thăng quân hàm trước thời hạn?

Hiện nay, sĩ quan được xét thăng quân hàm trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:

- Trong chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc trong công tác, nghiên cứu khoa học được tặng Huân chương;

- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ mà sĩ quan đang đảm nhiệm từ hai bậc trở lên hoặc cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chỉ huy, quản lý.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X