hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 11/09/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Khi nào tiền gửi tại ngân hàng được nhận bảo hiểm?

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Khi nào tiền gửi tại ngân hàng được nhận bảo hiểm?

Theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi 2012, tiền gửi tại Ngân hàng sẽ được nhận bảo hiểm tiền gửi khi đáp ứng điều kiện sau:

- Ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi (Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi là loại hình bảo hiểm bắt buộc mà ngân hàng hoạt động ở Việt Nam phải tham gia trừ ngân hàng chính sách);

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản không áp dụng/chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà ngân hàng đó vẫn lâm vào tình trạng phá sản.

Nếu là chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh này bị mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Khi nào tiền gửi tại ngân hàng được nhận bảo hiểm tiền gửi?

Khi nào tiền gửi tại ngân hàng được nhận bảo hiểm tiền gửi?

 

Thủ tục trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để đề nghị trả tiền bảo hiểm.

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị trả tiền bảo hiểm;

- Danh sách người được bảo hiểm tiền gửi cùng số tiền gửi của từng người được bảo hiểm tiền gửi và số tiền bảo hiểm đề nghị tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả.

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiến hành kiểm tra các chứng từ, sổ sách để xác định số tiền chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc, sau đó phải có phương án trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi trong vòng 10 ngày làm việc.
Trong 60 ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi.

Khi nhận tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm tiền gửi phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật nếu họ là người được ủy quyền, người thừa kế của người được bảo hiểm tiền gửi.

Trường hợp gửi tiền tiết kiệm, người được bảo hiểm tiền gửi phải xuất trình thẻ tiết kiệm.

Trường hợp mua giấy tờ có giá do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành, người được bảo hiểm tiền gửi phải xuất trình chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu.

Hiện nay, theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

Xem thêm:

Ngân hàng phá sản, tiền gửi của dân đi đâu?

Tại sao bảo hiểm tiền gửi chỉ chi trả tối đa 75 triệu đồng?

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X