hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 07/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Không có cha mẹ, khai sinh cho trẻ thế nào?

Trẻ bị bỏ rơi, trẻ không xác định cha mẹ là ai vẫn được khai sinh nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ. Việc khai sinh cho trẻ được hướng dẫn tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP.
 

Trường hợp trẻ bị bỏ rơi

Người hoặc cơ sở y tế phát hiện trẻ bị bỏ rơi phải thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Lúc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

Biên bản được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi. Hết thời hạn này vẫn không có thông tin về cha, mẹ của trẻ thì cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ.

Thủ tục khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

Thủ tục khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

 

Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng.

Nếu không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng của trẻ để xác định năm sinh; nơi sinh là nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi; quê quán được xác định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam.

Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch để trống; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi”.

Trẻ chưa xác định được, cha mẹ

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Đối với trường hợp này đăng ký khai sinh tương tự như đối với trẻ bị bỏ rơi. Trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X