hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 13/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động có phải đóng BHXH trong nước?

Thông thường, lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ phải tham gia Bảo hiểm ở quốc gia mà họ làm việc. Nhưng đồng thời, họ cũng sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tham gia BHXH bắt buộc

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau đây:

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

- Hợp đồng cá nhân.

Như vậy, người lao động là công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc 1 trong 4 hình thức trên là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam.

Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động có phải đóng BHXH trong nước?

Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động có phải đóng BHXH trong nước?

 

Mức đóng và phương thức đóng

Theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP, trừ trường hợp người lao động đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu… thì các trường hợp còn lại chỉ thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

- Đối với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc: bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

- Đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần: mức đóng bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở;

Người lao động có thể đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú trước khi đi lao động ở nước ngoài hoặc đóng  qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X