hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 08/11/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lộ trình thay thế công an xã bằng công an chính quy

Một trong những điểm nổi bật của Luật Công an nhân dân 2018 là sẽ xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy - một nội dung chưa từng có tại Luật Công an nhân dân 2014. Và như vậy, lực lượng công an tại các xã, thị trấn hiện nay sẽ dần thay thế bằng lực lượng chính quy?

Lộ trình bố trí công an xã chính quy

Theo Điều 17 Luật Công an nhân dân 2018, công an xã, phường, thị trấn là một bộ phận nằm trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân và Chính phủ sẽ có những quy định cụ thể trong việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Thực hiện nội dung này, tại dự thảo Nghị định mới được công bố, lộ trình bố trí công an xã chính quy như sau:

- Đối với các xã hiện đang thiếu Trưởng công an xã (công chức cấp xã), do nghỉ việc, chuyển công tác khác: Trưởng công an cấp huyện báo cáo Giám đốc công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động công an chính quy thay thế.

- Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Trưởng công an cấp huyện tham mưu với Chủ tịch UBND cùng cấp sắp xếp công tác khác đối với Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã và công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

- Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Chủ tịch UBND cấp huyện bố trí, sắp xếp công tác khác đối với Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã và công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) và có chính sách giải quyết phù hợp, không bổ nhiệm Trưởng công an xã hoặc Phó trưởng công an xã (công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Lưu ý: Phó trưởng công an xã, công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và công an viên ở thôn, xóm... (người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng công an xã giao.

Lộ trình thay thế công an xã bằng công an chính quy

Lộ trình thay thế công an xã bằng công an chính quy
 

Công an xã chính quy có nơi làm việc riêng

Cũng theo Dự thảo này, công an xã chính quy sẽ có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đồng thời, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Nhà nước sẽ bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện chế độ, chính sách cũng như các điều kiện cần thiết khác cho công an xã chính quy.

Xem thêm:

Công an xã có được quyền bắt người không đội mũ bảo hiểm?

Bảng lương Công an nhân dân 2019

Quy định về tuổi nghỉ hưu của công an và việc kéo dài thời gian phục vụ

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X