hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 04/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lương của người lao động sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới?

Mục tiêu của Đảng và Nhà nước là sẽ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp để bảo đảm cuộc sống người lao động và gia đình họ. Vậy, lương của người lao động sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới?

Lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, trong thời gian tới lương tối thiểu vùng sẽ liên tục được điều chỉnh theo lộ trình như sau:

- Từ 2018 đến 2020:

+ Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ;

+ Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được phê duyệt.

- Từ 2021 đến 2025:

+ Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp;

+ Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Lương của người lao động sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới?

Lương của người lao động sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới?

 

Sắp tới sẽ bổ sung lương tối thiểu vùng theo giờ

Mặc dù đã có lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu vùng như đã trình bày ở trên, tuy nhiên trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng; bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ nhằm nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động.

Mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người hưởng lương, đặt trong mối quan hệ với các yếu tố của thị trường lao động và phát triển kinh tế - xã hội (cung - cầu lao động, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, năng suất lao động, việc làm, thất nghiệp, khả năng chi trả của doanh nghiệp...).

Xem thêm:

Lương của cán bộ, công chức sẽ thay đổi thế nào trong thời gian tới?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X