hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 30/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Một số điều cần biết về hóa đơn điện tử

Trước đây, khi doanh nghiệp được tự do lựa chọn sử dụng loại hóa đơn thì doanh nghiệp thường ít quan tâm đến hóa đơn điện tử. Nhưng kể từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP ra đời quy định mọi doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử thì đây là điều kế toán nào cũng cần biết.

Khái niệm hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử mang rất nhiều ưu điểm

Hóa đơn điện tử mang rất nhiều ưu điểm

 

Phân loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử gồm 3 loại:

- Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

- Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

- Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

Nội dung hóa đơn điện tử

Nội dung của hóa đơn điện tử bao gồm: tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng; tổng số tiền thanh toán; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán; thời điểm lập hóa đơn điện tử; mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X