hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 30/12/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Năm 2023, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có tăng không?

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 có tăng so với năm 2022 không? Không đóng bị phạt bao nhiêu? Mức đóng của lao động nước ngoài là bao nhiêu? Cùng giải đáp các thông tin này trong bài viết dưới đây.

Mục lục bài viết
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 của người lao động là bao nhiêu?
 • Mức đóng BHXH của lao động nước ngoài thế nào?
 • Không đóng BHXH bắt buộc bị phạt thế nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 của người lao động là bao nhiêu?

Câu hỏi: Tôi vừa ký hợp đồng làm việc tại nhà máy, đã đóng BHXH 01 tháng.

Ở công ty tôi đang đóng BHXH cho nhân viên là 11,5% trên tổng số lương tôi được nhận.

Nhân sự có giải thích là phải đóng thêm bảo hiểm tai nạn.

Xin hỏi, mức đóng của người lao động như vậy có đúng không? - Lê Tuyết (tuyetbui05…@gmail.com)

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 của người lao động là khoản tiền mà người lao động phải đóng để hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội. 

Theo đó, mức đóng cho toàn bộ các quỹ của chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc là 10,5% tính trên tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Cụ thể như sau:
 • Người lao động phải đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định tại Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 với mức 8% tiền lương theo hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động;

 • Ngoài khoản tiền đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì người lao động còn phải đóng các khoản tiền cho các quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

  • Mức đóng được tính lần lượt là 1,5% tiền lương cho quỹ bảo hiểm y tế, 1% tiền lương cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng các khoản tiền các quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ ốm đau thai sản, quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế.

Chi tiết, mức đóng bảo hiểm xã hội vào các quỹ bảo hiểm y tế, quỹ hưu trí và tử tuất, quỹ ốm đau thai sản, quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ&BNN), bảo hiểm thất nghiệp được căn cứ dựa trên tiền lương của người lao động/quỹ tiền lương của đơn vị sử dụng lao động như sau:

Đối tượng đóng/Mức đóng của từng quỹ

Bảo hiểm y tế

Hưu trí và tử tuất

Bảo hiểm thất nghiệp

Ốm đau - Thai sản

TNLĐ&BNN

Tổng mức đóng

Người lao động

1,5%

8%

1%

0%

0%

10,5%

Người sử dụng lao động

3%

14%

1%

3%

≤ 1%
(thường áp dụng là 0,5%; một số trường hợp đặc biệt là 0,3% theo quy định tại Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP)

≤ 22%

Căn cứ pháp lý

Từ những phân tích nêu trên, suy ra:

 • Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 của người lao động (trích trừ từ lương để đóng BHXH bắt buộc) là 10,5%. So với năm 2022 thì mức này không có sự thay đổi. Doanh nghiệp trích trừ lương của bạn 11,5% để đóng vào các quỹ BHXH là trái quy định pháp luật;

 • Bạn có quyền yêu cầu doanh nghiệp thông báo rõ các khoản phải đóng BHXH bắt buộc và đối chiếu với quy định trên để giải quyết phần tiền lớn hơn quy định;

mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 của người lao động là 10,5 phần trăm

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 của người lao động là 10,5 phần trăm


Mức đóng BHXH của lao động nước ngoài thế nào?

Câu hỏi: Xin chào HieuLuat, doanh nghiệp của tôi có lao động nước ngoài thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

HieuLuat cho tôi hỏi người lao động nước ngoài phải đóng BHXH bắt buộc vào những chế độ nào, mức đóng bao nhiêu? - Xuân Huyền (haxuanhuyen…@gmail.com).

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 của người lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam là 9,5% và được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm.

Cụ thể, các khoản mà người lao động nước ngoài thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc bị trích trừ vào tiền lương hưởng hàng tháng như sau:

 • Quỹ hưu trí tử tuất: 8%;

 • Quỹ bảo hiểm y tế: 1,5%;

Ngoài ra, Điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định, người lao động là người nước ngoài thuộc diện đóng BHXH bắt buộc còn được hưởng các chế độ khác như ốm đau, thai sản, bảo hiểm TNLĐ&BNN.

Người lao động là người nước ngoài phải là đối tượng thuộc quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì mới được tham gia BHXH bắt buộc, hưởng các chế độ của BHXH bắt buộc:

 • Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

 • Những người lao động này có hợp đồng lao động không xác định thời hạn/hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

Chi tiết hơn, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023 của người lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động được quy định cụ thể tại Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Đối tượng đóng/Mức đóng của từng quỹ

Bảo hiểm y tế

Hưu trí và tử tuất

Ốm đau - Thai sản

TNLĐ&BNN

Tổng mức đóng

Người lao động là người nước ngoài thuộc diện đóng BHXH bắt buộc tại Việt Nam

1,5%

8%

0%

0%

9,5%

Người sử dụng lao động

3%

14%

3%

≤ 1%
(thường áp dụng là 0,5%; một số trường hợp đặc biệt là 0,3% theo quy định tại Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP)

≤ 21%

Như vậy, không phải mọi lao động nước ngoài đều phải đóng BHXH bắt buộc tại Việt Nam, mà chỉ những lao động nước ngoài thỏa mãn các điều kiện như chúng tôi đã nêu trên mới là đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội 2023 của lao động nước ngoài là 9,5% tính trên mức tiền lương đóng BHXH và họ được hưởng các chế độ ốm đau - thai sản, TNLĐ&BNN, hưu trí và tử tuất, bảo hiểm y tế.

Lao động nước ngoài đóng bhxh bắt buộc với mức 9,5 phần trămLao động nước ngoài đóng bhxh bắt buộc với mức 9,5 phần trăm


Không đóng BHXH bắt buộc bị phạt thế nào?

Câu hỏi: Cho tôi hỏi, trường hợp ký hợp đồng lao động 01 năm nhưng thỏa thuận với công ty không đóng BHXH có bị phạt không?

Nếu có thì mức phạt thế nào? - Định Chương (Bình Dương).

Như chúng tôi đã phân tích ở trên, mức đóng bảo hiểm xã hội 2023 của người lao động là 10,5% trên tiền lương tính đóng BHXH.

Đây là việc bắt buộc phải thực hiện. Nếu người lao động không thực hiện đóng nộp đúng, đầy đủ thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

Điều 39. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định.
...

Theo đó, mức phạt tối đa mà người lao động có thể bị xử phạt là 1 triệu nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

 • Thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

 • Hoặc tham gia không đúng đối tượng;

 • Hoặc tham gia không đúng mức quy định;

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội 2023 của người lao động là 10,5% trên tổng số tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc.

Nếu người lao động không đóng thì có thể bị xử phạt với mức phạt tối đa là 1 triệu đồng.

Trên đây là giải đáp thắc mắc của chúng tôi về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2023, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Lê Ngọc Khánh

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X