hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 25/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn không giống nhau trên phạm vi cả nước.

Mức phụ cấp cấp xã được khoán và do từng tỉnh quy định

Theo hướng dẫn tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

- Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở (tương đương 23,84 triệu đồng);

- Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở (tương đương 20,413 triệu đồng);

- Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở (tương đương 16,986 triệu đồng).

Căn cứ vào quỹ phụ cấp và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Như vậy, đối với mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khác nhau.

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

 

Mức phụ cấp cấp thôn, tổ dân phố

Không chỉ mức phụ cấp đối với người hoạt động chuyên trách cấp xã bị khoán mà quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng được khoán chi tiết. Cụ thể như sau:

- Khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở (tương đương hiện nay là 4,47 triệu) để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố;

- Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở (tương đương 7,45 triệu).

Căn cứ vào quỹ phụ cấp và đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Lưu ý: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Các chức danh khác được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Xem thêm:

Hà Nội: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã tối đa 14 người/xã

Bảng lương của cán bộ cấp xã năm 2019

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X