hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 28/09/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mức thưởng dành cho Đảng viên, tổ chức Đảng được khen thưởng

Thi đua, khen thưởng là nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì ở hầu khắp các cơ quan, đơn vị. Thông qua thi đua, khen thưởng để khích lệ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục những khó khăn, hạn chế của mỗi Đảng viên và tổ chức Đảng.

Căn cứ pháp lý: Hướng dẫn 56-HD/VPTW

Mức thưởng đối với Đảng viên

STT

Hình thức khen thưởng

Mức thưởng

Bằng tiền

(từ 01/7/2019)

A

Khen thưởng định kỳ

1

Được Đảng bộ, chi bộ cơ sở tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm

0,3 lần mức lương cơ sở

447.000 đồng

2

Được Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

1,0 lần mức lương cơ sở

1,49 triệu đồng

3

Được Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

1,5 lần mức lương cơ sở

2,235 triệu đồng

B

Khen thưởng xuất sắc không theo định kỳ

1

Được Đảng bộ, chi bộ cơ sở khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất

0,3 lần mức lương cơ sở

447.000 đồng

2

Được Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất

1,0 lần mức lương cơ sở

1,49 triệu đồng

3

Được Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất

1,5 lần mức lương cơ sở

2,235 triệu đồng

Mức thưởng dành cho đảng viên, tổ chức đảng được khen thưởng

Mức thưởng dành cho Đảng viên, tổ chức Đảng được khen thưởng
 

Mức thưởng đối với tổ chức Đảng

STT

Hình thức khen thưởng

Mức thưởng

Bằng tiền

(từ 01/7/2019)

A

Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

1

Đảng uỷ cơ sở tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm

0,6 lần mức lương cơ sở

894.000 đồng

2

Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền

1,5 lần mức lương cơ sở

2,235 triệu đồng

3

Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền

2,0 lần mức lương cơ sở

 

2,98 triệu đồng

B

Đối với tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở)

1

Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm

2,0 lần mức lương cơ sở

2,98 triệu đồng

2

Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền

5,0 lần mức lương cơ sở

7,45 triệu đồng

3

Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng cờ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền

8,0 lần mức lương cơ sở

11,92 triệu đồng

C

Đối với đảng bộ huyện và tương đương

1

Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng

10 lần mức lương cơ sở

14,9 triệu đồng

2

Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng cờ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng

15 lần mức lương cơ sở

22,35 triệu đồng

D

Đối với hình thức khen thưởng không theo định kỳ

 

Mức tiền thưởng của các hình thức khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất bằng với mức tiền thưởng theo định kỳ nêu trên

Xem thêm:

Các loại huy hiệu tuổi Đảng và mức thưởng theo quy định hiện hành

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X