hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 29/12/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mức tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen mới nhất

Được tặng Bằng khen, Giấy khen hay danh hiệu thi đua luôn là niềm tự hào, sự khích lệ tinh thần to lớn của mỗi cá nhân. Bên cạnh những giá trị về tinh thần, người được khen thưởng còn được tặng một khoản tiền nhất định.

Lưu ý: Bài viết thực hiện khi dự kiến tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng năm 2020. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó không được thực hiện, vì thế, mức tiền thường thực hiện theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

- Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 tăng lên 1.600.000 đồng/tháng thay vì 1.490.000 đồng/tháng như trước đó. Chính vì vậy, có thể xác định mức tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen, danh hiệu thi đua năm 2020 như sau:

Mức tiền thưởng dành cho người được tặng Bằng khen, Giấy khen

Bằng khen, giấy khen

Hệ số khen thưởng

Mức thưởng từ 01/01/2020

Mức thưởng từ 01/7/2020

Bằng khen của Thủ tướng

3,5 lần lương cơ sở

5.215.000 đồng

5.600.000 đồng

Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

1,0 lần lương cơ sở

1.490.000 đồng

1.600.000 đồng

Giấy khen của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

0,3 lần lương cơ sở

447.000 đồng

480.000 đồng

Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước

0,3 lần lương cơ sở

447.000 đồng

480.000 đồng

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh

0,3 lần lương cơ sở

447.000 đồng

480.000 đồng

Giấy khen của UBND cấp huyện

0,3 lần lương cơ sở

447.000 đồng

480.000 đồng

Giấy khen của UBND cấp xã

0,15 lần lương cơ sở

223.500 đồng

240.000 đồng

 

Mức tiền thưởng dành cho người được danh hiệu thi đua

Danh hiệu thi đua

Hệ số khen thưởng

Mức thưởng từ 01/01/2020

Mức thưởng từ 01/7/2020

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

4,5 lần lương cơ sở

6.705.000 đồng

7.200.000 đồng

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành

3,0 lần lương cơ sở

4.470.000 đồng

4.800.000 đồng

Chiến sĩ thi đua cơ sở

1,0 lần lương cơ sở

1.490.000 đồng

1.600.000 đồng

Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến

0,3 lần lương cơ sở

447.000 đồng

480.000 đồng

Xem thêm:

Bảng lương giáo viên năm 2020 chi tiết nhất

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Có thể bạn quan tâm

X