hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 28/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực kể từ tháng 7/2019

Ngoài 6 luật có hiệu lực từ 1/7/2019 với những điểm mới nổi bật, đáng quan tâm thì còn rất nhiều chính sách quan trọng khác cũng có hiệu lực kể từ tháng 7 này.

Lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định kể từ ngày 1/7/2019, lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng so với trước đó.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng 7,19%

Nghị định 44/2019/NĐ-CP đã quy định việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo Nghị định này, kể từ ngày 1/7/2019, tăng thêm 7.19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Quân nhân và công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng;

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 58/2019/NĐ-CP đã quy định tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 1/7/2019.

Theo Nghị định này, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 đồng (quy định cũ là 1.515.000 đồng).

Theo đó, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ là 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên 4.872.000 đồng.

Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng…

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

 

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Nghị định 39/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sẽ được vay vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu đáp ứng được 4 điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng quy định của pháp luật;

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ hoặc công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới;

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh;

- Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức cho vay tối đa của mỗi dự án không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án. Thời hạn cho vay tối đa là 7 năm.

Nghị định có hiệu lực từ 1/7/2019.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bị phạt đến 2 tỷ đồng

Theo Nghi định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/7/2019, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản là 1 tỷ đồng. Tổ chức có cùng hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi so với cá nhân (2 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản (không sử dụng tàu cá) sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản sẽ bị phạt từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản sẽ bị phạt từ 10 – 70 triệu đồng.

Tăng mức lương, phụ cấp trong quân đội

Vì lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng từ 1/7/2019, nên theo Thông tư 79/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 25/7/2019 bảng lương, phụ cấp trong quân đội cũng sẽ tăng lên.

Cụ thể, lương cấp bậc quân hàm sĩ quan sẽ thay đổi như sau:

- Đại tá: 11,92 triệu đồng/tháng;

- Thượng tá: 10,877 triệu đồng/tháng;

- Trung tá: 6,6 triệu đồng/tháng;

- Thiếu tá: 8,94 triệu đồng/tháng;

- Đại úy: 8,046 triệu đồng/tháng;

- Thượng úy: 7,45 triệu đồng/tháng…

3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển

Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực từ 1/7/2019 đã quy định 3 trường hợp được tiếp nhận không qua thi tuyển cụ thể như sau:

- Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc gồm:

+ Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã có thời gian làm viên chức từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự);

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trong lực lượng vũ trang hoặc làm công tác cơ yếu tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc các tổ chức của lực lượng cơ yếu;

+ Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHHMTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc từ đủ 60 tháng không kể thời gian thử việc.

- Đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội , tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc bổ nhiệm chức vụ, chức danh tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên  mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước  giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Là công chức cấp phòng trở lên, được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ngân hàng phải xác thực khách hàng trước khi mở khóa tài khoản Internet Banking

Từ 1/7, Thông tư 35/2018/TT-NHNN cũng bắt đầu có hiệu lực.

Theo quy định mới, khách hàng vẫn phải thay đổi mã khóa bí mật ngay lần đăng nhập ứng dụng Internet Banking đầu tiên. Tuy nhiên, quy định mới đã không giới hạn số lần nhập sai như trước kia, chỉ cần tuân thủ số lần do đơn vị quy định.

Đồng thời, đơn vị phải xác thực khách hàng trước khi thực hiện mở khóa tài khoản nhằm chống gian lận, giả mạo.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X