hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 02/03/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Phí và lệ phí là gì? Cách phân biệt phí và lệ phí

Phí và lệ phí là những thuật ngữ rất dễ nhầm lẫn ngay cả với người thường xuyên sử dụng chúng. Vậy chính xác thì phí và lệ phí là gì, làm thế nào để phân biệt được?

Phí là gì?

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Lệ phí là gì?

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

phí và lệ phí là gì

Phí và lệ phí là gì? Cách phân biệt phí và lệ phí (Ảnh minh họa)
 

Cách phân biệt phí và lệ phí  

Tiêu chí

Phí

Lệ phí

Mục đích thu - nộp

Nhằm bù đắp một phần chi phí đã bỏ ra để thực hiện hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ công ngoài khoản mà ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ trực tiếp

Không nhằm bù đắp chi phí mà chủ yếu để đáp ứng yêu cầu về quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi về mặt hành chính pháp lý cho người nộp

Nguyên tắc xác định mức thu

- Bảo đảm bù đắp chi phí và có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ;

- Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Được ấn định trước;

- Đối với mức thu lệ phí trước bạ được tính bằng tỷ lệ % trên giá trị tài sản;

- Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thẩm quyền thu

- Cơ quan Nhà nước;

- Đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Các tổ chức, cá nhân thuộc khu vực tư nhân.

Cơ quan Nhà nước

Phân loại

Có 13 nhóm phí gồm 89 loại

Có 5 nhóm lệ phí gồm 64 loại


Xem thêm:

Cập nhật mới nhất lệ phí đăng ký nhãn hiệu

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X