hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 22/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định của pháp luật hiện hành về ngạch công chức

Ngạch công chức là chức danh của công chức được phân theo thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

Các ngạch công chức hiện hành

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, hiện nay có 5 ngạch công chức bao gồm:

- Chuyên viên cao cấp và tương đương;

- Chuyên viên chính và tương đương;

- Chuyên viên và tương đương;

- Cán sự và tương đương;

- Nhân viên.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện khi người được tuyển dụng hoàn thành chế độ tập sự hoặc công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch. Ngoài ra, công chức cũng có thể đươcu chuyển sang ngạch tương đương.

Quy định của pháp luật hiện hành về ngạch công chức

Quy định của pháp luật hiện hành về ngạch công chức

 

Điều kiện được nâng ngạch công chức

Kỳ thi nâng ngạch công chức đươc tổ chức giữa các công chức trong cùng cơ quan quản lý công chức, khi cơ quan quản lý công chức có đủ điều kiện luật định và công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch. Đồng thời, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức và thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

- Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất đủ 12 tháng giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

Chuyển ngạch công chức

Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.

Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

Công chức chuyển ngạch phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch được chuyển. Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp.

Lưu ý khi chuyển ngạch không thực hiện đồng thời với nâng ngạch và nâng lương.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X