hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 22/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cán bộ, công chức có bắt buộc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ?

Cán bộ, công chức bắt buộc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ là nội dung được quy định tại Quyết định 06/2008/QĐ-BNV. Tuy nhiên, trên thực tế các cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện triệt để.

Đối tượng được cấp và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định 06/2008/QĐ-BNV, những đối tượng sau đây được cấp và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức:

- Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước;

- Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

- Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Thẻ này được sử dụng làm công cụ nhận biết và xác định vị trí, chức danh của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được cho mượn thẻ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi làm mất hoặc làm hư hỏng thẻ phải báo cáo và giải trình với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý thẻ; đồng thời đề nghị được cấp lại hoặc đổi thẻ mới.

Khi được điều động, luân chuyển, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác phải trả lại thẻ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị  cũ; đồng thời đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị mới cấp thẻ để sử dụng.

Quy định đeo thẻ công chức, viên chức

Quy định đeo thẻ công chức, viên chức

 

Cán bộ, công chức bắt buộc đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ?

Theo Chế độ đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức thì cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ trừ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chấp hành các biện pháp bảo đảm an ninh theo quy định riêng.

Gần đây, quy định này cũng được khẳng định một lần nữa tại Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016. Chỉ thị này quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X