hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 28/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy định về cấp sổ đổ đối với đất lấn chiếm không có tranh chấp

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người sử dụng đất, có 4 trường hợp đất lấn chiếm trái luật vẫn có cơ hội được cấp đỏ. Hiện nay, việc cấp sổ đổ đối với đất lấn chiếm không có tranh chấp được quy định cụ thể tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp đất lấn chiếm mà không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định như sau:

Trường hợp thửa đất có nhà ở

Trường hợp thửa đất có nhà ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương nếu đã sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993; diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương nếu đã sử dụng đất ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014.

Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở

Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở thì được công nhận theo quy định sau:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng trước ngày 15/10/1993 để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài;

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2004 để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ được công nhận theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó.

Quy định về cấp sổ đổ đối với đất lấn chiếm không có tranh chấp

Quy định về cấp sổ đổ đối với đất lấn chiếm không có tranh chấp

 

Diện tích đất đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp

- Đối với phần diện tích đất đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp thì được công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ như quy định sau:

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp;

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng;

+ Đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác mà không được công nhận là đất phi nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích hiện trạng đang sử dụng; nếu người sử dụng đất đề nghị chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Có được tự ý sử dụng phần đất lưu không trước nhà?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X