hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 19/02/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy trình kết nạp đảng viên mới nhất

Quy trình kết nạp đảng viên mới bao gồm việc học lớp nhận thức đảng, sau đó làm hồ sơ để được xét duyệt và phải trải qua 12 tháng dự bị.

Điều kiện công dân được kết nạp Đảng là gì?

Căn cứ theo:

- Điều lệ Đảng 2011

Quy định 24-QĐ/TW 

Hướng dẫn 01-HD/TW 

Điều kiện được kết nạp Đảng cụ thể như sau:

1. Tuổi đời

- Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi - đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

- Đối với người trên 60 tuổi, Việc kết nạp vào Đảng những do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định khi người đó có đủ các điều kiện như có sức khỏe, uy tín; công tác, cư trú nơi chưa có tổ chức đảng…

2. Trình độ học vấn

- Người được kết nạp vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

- Đối với người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… do yêu cầu phát triển đảng mà trình độ học vấn không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

- Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… thì trình độ học vấn tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

3. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.

4. Chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm qua thực tiễn

Ngoài các điều kiện trên, trong quá trình xem xét kết nạp người vào đảng còn phải đảm bảo các yêu cầu:

5. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Có giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do trung tâm chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

6. Có đơn tự nguyện xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức về mục đích, lý tưởng của Đảng, động cơ xin vào Đảng.

7. Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ

Lý lịch phải được cấp ủy cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

8. Được hai đảng viên chính thức giới thiệu

- Người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên thì công dân được xem xét kết nạp vào Đảng, và quy trình kết nạp Đảng viên mới nhất như sau:

Giới thiệu người tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đề nghị xét kết nạp Đảng

Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ban hành năm 2017, các chi bộ Đảng đều phải định kì hàng tháng xem xét, ra nghị quyết lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách; xét, đề nghị cho cảm tình Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng, người tham dự sẽ được cấp giấy chứng nhận. Những đối tượng này cần tiếp tục trau dồi kiến thức, đạo đức để được đưa vào diện cảm tình Đảng.

Sau một thời gian, các đơn vị sẽ họp đề nghị xét kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Tại buổi họp này các đơn vị sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, sau đó gửi hồ sơ lên cấp trên gồm các giấy tờ sau:

- Biên bản họp đơn vị;

- Phiếu tín nhiệm;

- Biên bản kiểm phiếu.

Quy trình kết nạp đảng viên mới 2019

Quy trình kết nạp đảng viên mới 2019

 

Thẩm tra lý lịch để xét kết nạp

Người được giới thiệu kết nạp vào Đảng bắt buộc phải được thẩm tra lý lịch gồm lý lịch bản thân, gia đình, thẩm tra việc chấp hành pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Sau khi được thẩm tra lý lịch, chi bộ sẽ tiến hành họp để ra đề nghị kết nạp đảng viên. Hồ sơ xét kết nạp Đảng sẽ được trình Đảng ủy quyết định:

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

- Đơn xin vào Đảng;

- Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo;

- Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ;

- Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở (nếu có);

- Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng.

Tổ chức kết nạp Đảng

Chi bộ phải tiến hành kết nạp Đảng viên trong vòng 1 tháng kể từ ngày có quyết định kết nạp.

Sau khi kết nạp Đảng, người được kết nạp sẽ trở thành đảng viên dự bị trong vòng 12 tháng. Chi bộ sẽ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị để họ có thể đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên chính thức.

Sau 12 tháng, đảng viên dự bị phải làm bản kiểm điểm và làm đơn đề nghị chi bộ xem xét chuyển đảng chính thức. Hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức bao gồm:

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới;

- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị;

- Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ;

- Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị;

- Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ;

- Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có);

- Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở;

- Quyết định công nhận đảng viên chính thức và quyết định phát thẻ đảng viên, quyết định tặng Huy hiệu Đảng của cấp ủy có thẩm quyền;

- Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm;

- Các bản thẩm tra, kết luận về lý lịch đảng viên (nếu có);

- Các quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, kỷ luật, khen thưởng; bản sao các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học...;

- Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng;

- Các bản tự kiểm điểm hằng năm (của 5 năm gần nhất) và khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

Xem thêm:

Trình tự, thủ tục chuyển Đảng chính thức 2019

Đảng viên dự bị có phải đóng đảng phí

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X