hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 23/04/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quy trình phúc khảo điểm bài thi tốt nghiệp THPT 2022 thế nào?

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu nhận thấy điểm thi của mình chưa đúng, thí sinh có quyền yêu cầu phúc khảo bài thi. Tuy nhiên, việc phúc khảo phải được thực hiện đúng thời gian, trình tự.

 

Thí sinh được phúc khảo điểm bài thi tốt nghiệp THPT 2022 khi nào?

Theo Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL năm 2022 của Bộ Giáo dục, lịch phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 như sau:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Từ ngày 24/7 - hết ngày 03/8/2022

2 Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2022

3

Tổ chức phúc khảo bài thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022

3

Xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2022

Theo khoản 1 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 24/7 đến hết ngày 03/8/2021, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT tại nơi đăng ký dự thi.

phuc khao diem bai thi tot nghiep thpt 2022

Quy trình phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022 thế nào? (Ảnh minh họa)


Trình tự, thủ tục phúc khảo điểm bài thi thế nào?

Theo Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT, trình tự, thủ tục phúc khảo như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi;

- Nơi đăng ký dự thi nộp dữ liệu về thí sinh đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký phúc khảo cho Hội đồng thi để thực hiện;

- Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Sau khi tổ chức phúc khảo xong, điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT. Nếu bài thi được điều chỉnh điểm, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo.

 

Quy định về chấm phúc khảo điểm bài thi 

Việc chấm phúc khảo bài thi được quy định tại khoản 4, 5 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT như sau:

Chấm phúc khảo bài thi tự luận

- Mỗi bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo bài thi tự luận trở lên và có sự giám sát của thanh tra.

- Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

+ Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo ký xác nhận;

+ Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận tổ chức cho cán bộ chấm thi chấm phúc khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

+ Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm thi chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

+ Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm thi chấm phúc khảo (có ghi biên bản).

Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm

+  Khi có mặt đầy đủ thành viên được giao nhiệm vụ chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm mới tiến hành mở niêm phong túi bài thi; Hội đồng thi có số lượng bài thi phúc khảo lớn có thể chia thành các nhóm để thực hiện. Việc chấm phúc khảo phải bảo đảm nguyên tắc mở túi nào chấm phúc khảo dứt điểm túi đó, niêm phong trở lại rồi mới được mở túi khác;

+ Thực hiện đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính, nếu có những sai lệch phải xác định rõ nguyên nhân; thực hiện in kết quả chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ;

+ Kết thúc việc chấm phúc khảo, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm lập biên bản tổng hợp, có chữ ký của Trưởng ban và tất cả các thành viên, Tổ giám sát;

+ Tổ Giám sát phải thực hiện nhiệm vụ giám sát trực tiếp, thường xuyên, liên tục tất cả các khâu trong quá trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Trên đây là giải đáp quy trình phúc khảo điểm bài thi tốt nghiệp THPT 2022 thế nào? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X