hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 10/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quyền tác giả được bảo hộ đến khi nào?

Theo Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân (quyền đặt tên cho tác phẩm, công bố tác phẩm, dùng tên thật hay bút danh…) và quyền tài sản (sao chép, phân phối, truyền đạt, cho thuê…). Đối với từng loại quyền khác nhau thì thời hạn bảo hộ không giống nhau.

Bảo hộ vô thời hạn

Các quyền nhân thân sau đây thuộc quyền tác giả được bảo hộ vô thời hạn:

- Đặt tên cho tác phẩm;

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như nào?

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như nào?

 

Bảo hộ có thời hạn

Quyền tài sản đối với quyền tác giả được bảo hộ có thời hạn. Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm cũng được bảo hộ có thời hạn. Cụ thể như sau:

- Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;

Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;

- Tác phẩm không thuộc loại hình nêu trên, tác phẩm khuyết danh sau đó có thông tin về tác giả xuất hiện có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Thời hạn bảo hộ chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31/12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X