hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 10/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20%-50% giá trị nhà, số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà hàng tháng. Sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

Thủ tục thuê mua nhà ở xã hội

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, việc thuê mua nhà ở xã hội phải lập thành hợp đồng có các nội dung: thông tin hai bên, mô tả đặc điểm nhà ở, giá trị góp vốn, giá giao dịch, thời hạn và phương thức thanh toán, thời gian giao nhận, quyền và nghĩa vụ các bên…

Khi kết thúc thời hạn thuê mua nhà ở, bên cho thuê mua nhận được đủ tiền thanh toán của bên thuê mua thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, trừ khi có thỏa thuận khác.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

 

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

Bên thuê mua có nghĩa vụ thực hiện các quy định sau và các quy định theo thỏa thuận:

- Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm; thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở;

- Bên thuê mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê mua;

- Bên thuê mua không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; nếu trong thời hạn 05 năm này mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc đơn vị này không mua sẽ được bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân;

- Bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm nếu:

+ Đã thanh toán hết tiền tiền thuê mua nhà ở;

+ Đã được cấp Giấy chứng nhận.

Giao dịch mua bán này sẽ phải nộp tiền sử dụng đất, nộp thuế thu nhập; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở mà bên thuê mua đã nhận bàn giao nhà ở thì phải trả lại nhà ở này cho bên cho thuê mua và được hoàn lại số tiền đã nộp lần đầu.

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X