hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 21/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tài sản của người bị tuyên bố mất tích xử lý thế nào?

Khi một người mất tích, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích.

Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất tích. Người quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích có các quyền sau:

- Quản lý tài sản của người vắng mặt;

- Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt;

- Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt.

Đồng thời, người đó cũng có các nghĩa vụ nhất định như sau:

- Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình;

- Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng.

- Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Tòa án.

- Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho Tòa án biết; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trường hợp Tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

Tài sản của người bị tuyên bố mất tích xử lý thế nào?

Tài sản của người bị tuyên bố mất tích xử lý thế nào?

 

Ai quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án giao tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú cho người sau đây quản lý:

- Đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được ủy quyền tiếp tục quản lý;

- Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý;

- Đối với tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý; nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt quản lý.

Trường hợp không có những người được quy định trên thì Tòa án chỉ định một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú quản lý tài sản; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X