hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 17/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

5 thay đổi về lương với cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021

Sang năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới. Theo đó, lương với cán bộ, công chức, viên chức có 05 thay đổi lớn.

1. Không tính lương theo lương cơ sở

Từ năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng (mục 3.1.c Phần II Nghị quyết số 27-NQ/TW).

Hiện nay, lương của cán bộ, công chức, viên chức đang được tính dựa trên mức lương cơ sở và hệ số lương.

Năm 2021 sẽ không còn dựa trên lương cơ sở nữa song phải đảm bảo mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

thay đổi về lương với cán bộ, công chức, viên chức

5 thay đổi về lương với cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021 (Ảnh minh họa)
 

2. Trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo

Nhà nước sẽ trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Cụ thể, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Mỗi ngạch công chức, viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

- Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.
 

3. Áp dụng 5 bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức

Theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, hệ thống bảng lương mới sẽ được ban hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

- 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 01 bảng lương chuyên môn nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- 03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang:

+ 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

+ 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

+ 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

So với hệ thống bảng lương hiện hành tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, hệ thống bảng lương mới sẽ không còn bảng lương cho chuyên gia cao cấp; bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
 

4. Bỏ phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức

Cơ cấu tiền lương mới từ năm 2021 sẽ gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Để sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tỷ lệ quỹ lương nêu trên, sang năm 2021 sẽ bãi bỏ một số phụ cấp như:

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).
 

5. Có thể được hưởng thu nhập tăng thêm

Sang năm 2021, mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được:

Chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Thực tế, thu nhập tăng thêm mới chỉ được áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới, khi mở rộng chính sách này, cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều tỉnh, thành phố khác cũng sẽ được chi thu nhập tăng thêm.

Xem thêm:

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 mới nhất

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X