hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 02/03/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thông tin cơ bản về chứng chỉ tiền gửi

Hiện nay, chứng chỉ tiền gửi là kênh huy động vốn khá phổ biến ở nhiều ngân hàng. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng đều chưa có những thông tin cơ bản về loại giấy tờ có giá này.

Theo Thông tư 34/2013/TT-NHNN, chứng chỉ tiền gửi là 1 loại giấy tờ có giá, là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành với người mua giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.

Giấy tờ có giá nói chung, chứng chỉ tiền gửi nói riêng phải bao gồm các nội dung sau:

- Tên tổ chức phát hành;

- Tên gọi giấy tờ có giá;

- Mệnh giá, thời hạn, ngày phát hành, ngày đến hạn thanh toán;

Thông tin cơ bản về chứng chỉ tiền gửi

Thông tin cơ bản về chứng chỉ tiền gửi

 

- Lãi suất, phương thức trả lãi, thời điểm trả lãi, địa điểm thanh toán gốc và lãi;

- Ghi rõ giấy tờ có giá ghi danh, vô danh;

- Đối với giấy tờ có giá ghi danh phải ghi rõ tên tổ chức, số giấy phép thành lập hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh, địa chỉ của tổ chức mua giấy tờ có giá (nếu người mua là tổ chức); tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ của người mua giấy tờ có giá (nếu người mua là cá nhân);

- Ký hiệu, số sê-ri phát hành;

- Phiếu trả lãi kèm theo giấy tờ có giá phải có các chi tiết liên quan đến giấy tờ có giá (số sê-ri, mệnh giá), lãi suất, số tiền được lĩnh, kỳ hạn lĩnh lãi;

- Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật và các chữ ký khác do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định;

- Các nội dung khác.

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X