hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 20/09/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở

Với diện tích đất vốn là đất vườn thì phải mất bao nhiêu tiền và làm thế nào để có thể chuyển thành đất ở? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết vấn đề này.

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất nông nghiệp bao gồm đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất trông cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Như vậy, pháp luật hiện hành không có bất cứ quy định nào cụ thể về đất vườn. Tùy theo mục đích sử dụng có thể coi đất vườn thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Và theo Điều 57 của Luật này, khi chuyển đất vườn (đất nông nghiệp) sang đất ở (đất phi nông nghiệp) thì phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở

Thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở
 

Thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở

Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện:

- Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

- Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4. Trả kết quả

Cơ quan tài nguyên và môi trường trao Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho người sử dụng đất.

(Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày, riêng các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì không quá 30 ngày).
 

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển đất vườn sang đất ở

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất phải nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất.

* Nếu chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở:

Tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

* Nếu chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở:

Tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

* Nếu chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở:

Tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Xem thêm:

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước

13 trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất năm 2019

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X