hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 21/09/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thủ tục công nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo

Qua điều tra, rà soát, Ủy ban nhân dân cấp xã dựa vào các tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo để ra quyết định công nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn. Quy trình, thủ tục rà soát được quy định cụ thể tại Thông tư 17/2016/NĐ-CP.

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm

Hằng năm, các điều tra viên phối hợp với cán bộ chuyên trách giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn để tổ chức xác định, lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát trên địa bàn.

Các điều tra viên thực hiện rà soát các hộ gia đình và phân loại kết quả, sau đó tổ chức họp dân để công bố kết quả.

Thành phần tham gia họp gồm đại diện chính quyền, các hội, đoàn thể, cán bộ chuyên trách giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn (chủ trì cuộc họp), Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng các hội, Bí thư Đoàn Thanh niên thôn và đại diện một số hộ gia đình được các hộ dân trong thôn cử làm đại diện tham dự cuộc họp.

Cuộc họp sẽ lấy ý kiến người dân để thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Kết quả cuộc họp được lập thành 02 Biên bản, 01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban giảm nghèo cấp xã.

Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày làm việc.

Trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban giảm nghèo xã cần tổ chức phúc tra lại kết quả rà soát theo đúng quy trình.

Thủ tục công nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo

Thủ tục công nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo

 

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Khi hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cần làm giấy đề nghị và xin xác nhận của trưởng thôn. Sau đó, gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; nếu không đủ điều kiện thì cần nêu rõ lý do.

Thời gian thẩm định, xét duyệt và ban hành Quyết định công nhận bổ sung không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình.

Xem thêm:

Các tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

Một số chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho người nghèo
 


hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X