hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 01/03/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT

Từ ngày 04/8/2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 06 tuổi, cụ thể thực hiện như sau:

Căn cứ: 

Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi.

1. Trình tự thực hiện liên thông đăng ký khai sinh

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính - UBND xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Cán bộ 1 cửa kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc tiếp nhận đối với hồ sơ đảm bảo yêu cầu theo quy định; ghi giấy hẹn cho công dân.

- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bước 3: Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ tới cơ quan chuyên môn theo quy định.

Cụ thể:

- Chuyển hồ sơ tới cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thực hiện việc cấp đăng ký khai sinh;

- Sau khi nhận kết quả đăng ký khai sinh từ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch (01 bản chính và 02 bản sao Giấy khai sinh), cán bộ 1 cửa lập hồ sơ đăng ký thường trú và hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Công an cấp có thẩm quyền và Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bước 4:

- Công an cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ do UBND cấp xã chuyển tới (qua công an cấp xã); thực hiện việc đăng ký thường trú và chuyển kết quả tới UBND cấp xã theo thời gian quy định.

- Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ do UBND cấp xã chuyển tới; thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển kết quả cho UBND cấp xã trong thời gian quy định.

- Trường hợp cơ quan Công an hoặc Bảo hiểm xã hội có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì cần thông báo tới UBND cấp xã để kịp thời thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ Công an cấp huyện và BHXH cấp huyên, bộ phận 1 cửa tiếp nhận, vào sổ và chuyển trả kết quả cho công dân theo thời gian quy định (Giấy khai sinh; sổ hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế).

Chú ý:

- Trường hợp công dân có yêu cầu thực hiện nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết (nhận Giấy khai sinh tại UBND cấp xã; nhận Thẻ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện ; nhận Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện) thì khi nộp hồ sơ tại UBND cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào Phiếu hẹn.

- Trường hợp công dân yêu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện (nếu có) thì khi nộp hồ sơ công dân đăng ký tại Bộ phận 1 cửa và nhận kết quả tại nhà theo yêu cầu.

liên thông đăng ký khai sinh

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT (Ảnh minh họa)
 

2. Cách thức thực hiện

Cách 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ nộp hồ sơ liên thông trực tiếp tại bộ phận 1 cửa - UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của cha /mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ.

Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu thực hiện liên thông không trực tiếp nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thay tại bộ phận 1 cửa - UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của cha /mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ.

- Việc ủy quyền phải bằng văn bản và được công chứng hoặc chứng thực. 

- Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

Lưu ý: Có thể lựa chọn việc thực hiện các thủ tục này theo hình thức liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục riêng lẻ.
 

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

A. GIẤY TỜ PHẢI NỘP

1. Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

2. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp;

- Nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

- Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

- Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

3. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định)

4. Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản chính).

- Trường hợp trẻ đăng ký thường trú theo mẹ thì nộp Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính);

- Trường hợp trẻ đăng ký thường trú theo cha thì nộp Sổ hộ khẩu của cha (bản chính);

- Trường hợp trẻ bị bỏ rơi hoặc trẻ không còn cha, mẹ mà đăng ký thường trú theo người nuôi dưỡng thì nộp Sổ hộ khẩu của người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (bản chính).

- Trường hợp trẻ em đăng ký thường trú khác với nơi đăng ký thường trú của cha, mẹ, thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ trẻ (bằng văn bản); Sổ hộ khẩu (bản chính) của nơi trẻ đăng ký thường trú đến; Các tài liệu chứng minh cha, mẹ trẻ không có khả năng nuôi dưỡng và các tài liệu chứng minh mối quan hệ ông, bà nội; ông, bà ngoại; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, cậu, bác ruột.

5. Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định.

B. GIẤY TỜ PHẢI XUẤT TRÌNH

1. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người có yêu cầu thực hiện thủ tục.

2. Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn).
 

4. Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền:

+ UBND cấp xã nơi cha, mẹ; hoặc cha; hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ cư trú: Thực hiện việc đăng ký khai sinh

+ Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh hoặc Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện việc đăng ký thường trú.

+ Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn: Thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chuyển hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính: UBND cấp xã nơi trẻ có cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng cư trú.
 

5.  Thời hạn giải quyết

Thời hạn thực hiện tổng thể

- Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với thủ tục liên thông về đăng ký khai sinh; đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với việc thực hiện liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh từ 01 đến 60 ngày tuổi mà có bố, mẹ cùng hộ khẩu.

- Trường hợp hồ sơ hoặc thông tin không đảm bảo theo quy định, Bộ phận 1 cửa của UBND cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu cơ quan Công an hoặc Bảo hiểm y tế thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

- Trường hợp trụ sở UBND cấp xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc Công dân cấp huyện từ 50 lần trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa có kết nối internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Thời hạn cụ thể của từng thủ tục trong quá trình thực hiện liên thông tại các đơn vị:

- Thời hạn giải quyết thủ tục khai sinh của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã:

+ Giải quyết ngay trong ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

- Thời hạn lập hồ sơ chuyển cơ quan công an cấp huyện và Bảo hiểm y tế cấp huyện của cán bộ, công chức 1 cửa: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đăng ký khai sinh (01 bản chính và 02 bản sao Giấy khai sinh) từ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch.

- Thời hạn giải quyết đăng ký thường trú cho trẻ của cơ quan Công an cấp huyện:

+ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã chuyển đến.

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã chuyển đến đối với trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh từ 01 đến 60 ngày tuổi mà có bố, mẹ cùng hộ khẩu.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan Công an thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại Cơ quan Công an.

+ Trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

- Thời hạn giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện:

+ Giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do UBND cấp xã chuyển đến đối với những trường hợp cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo ).

Nếu tiếp nhận sau 15h thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc thông tin qua mạng điện tử do UBND cấp xã chuyển đến.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan Bảo hiểm thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại Cơ quan Bảo hiểm.

+ Trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo.

Chú ý: Tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương, các đơn vị có thể điều chỉnh thời gian thực hiện các TTHC cho phù hợp nhưng không được vượt quá thời hạn tối đa theo quy định của pháp luật.

6. Lệ phí 

- Miễn lệ phí đối với việc cấp Giấy khai sinh và Thẻ bảo hiểm y tế.

- Miễn lệ phí đăng ký thường trú lần đầu.

- Những trường hợp đăng ký thường trú còn lại thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Xem thêm: 

Quy trình thủ tục làm Giấy khai sinh cho con mới nhất 2020

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X