hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 25/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN như thế nào?

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 thực hiện như nào là điều nhiều NLĐ quan tâm bởi quyết toán thuế TNCN không phải là điều đơn giản và NLĐ thường hay ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện.

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế

Theo tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/3/2016, cá nhân sau được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay:

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm;

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế.

Kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế 10% tại nguồn mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới quyết toán thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả.

Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập…).

Xem thêm: Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 (Ảnh minh họa)

 

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN

- Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế - Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN.

Xem chi tiết: Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 và cách viết chi tiết

- Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Trên thực tế, doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập) sẽ chuẩn bị sẵn mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN và đưa cho người lao động điền thông tin.

Thủ tục ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và điền đầy đủ thông tin theo Mẫu Giấy ủy quyền.

Bước 2: Đưa giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (thường là giao cho Kế toán).

Trên đây là thông tin về thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023. Nếu còn thắc mắc.vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X