hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 05/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Thực hiện hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh

Kể từ ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, hộ kinh doanh cũng phải thực hiện hóa đơn điện tử đối với nhiều trường hợp.

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, kể từ 1/11/2018 hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định sau:

- Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định;

Thực hiện hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh

Thực hiện hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh

 

- Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018;

- Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Xem thêm:


3 loại thuế hộ kinh doanh phải nộp năm 2019

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X