hieuluat
Chia sẻ email
Chủ Nhật, 26/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tổng hợp điều kiện, hồ sơ để hưởng hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Sau một thời gian ban hành Nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 15/2020/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện chính sách này.

Cụ thể, các đối tượng và điều kiện cũng như hồ sơ cần chuẩn bị theo Quyết định 15/2020 như sau:

1. Người lao động (NLĐ) tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ không lương

Điều kiện

1. Tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương từ 01 tháng liên tục trở lên (tính từ ngày 01/4 - hết 30/6/2020)

2. Bắt đầu tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương từ ngày 01/4 - 01/6/2020

3. Đang tham gia BHXH bắt buộc đến ngay trước khi tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương

4. Làm việc tại doanh nghiệp không có doanh thu/không còn tài chính để trả lương do ảnh hưởng Covid-19

Hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gửi UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở:

- Danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020

- Các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp


2. NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện

1. Có giao kết HĐLĐ, HĐ làm việc trước ngày 01/4/2020

2. Đang tham gia BHXH bắt buộc

3. Chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc trong khoảng từ ngày 01/4 - hết 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Không có thu nhập/thu nhập dưới 01 triệu đồng (ở nông thôn) hoặc 1,3 triệu đồng (ở thành thị)

Hồ sơ

Gửi Đề nghị hỗ trợ kèm theo bản sao một trong các giấy tờ sau đến UBND cấp xã:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động

- Quyết định thôi việc

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

- Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ BHXH thì nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.


3. Lao động tự do bị mất việc làm

Điều kiện

1. Làm một trong những công việc:

- Bán hàng rong;

- Buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

- Thu gom rác, phế liệu;

- Bốc vác, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;

- Xe ôm, xe xích lô;

- Bán vé số dạo;

- Tự làm/làm việc tại các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

2. Mất việc làm và có thu nhập dưới 01 triệu đồng (ở nông thôn) hoặc 1,3 triệu đồng (ở thành thị)

3. Cư trú hợp pháp ở địa phương

Hồ sơ

Gửi Đề nghị hỗ trợ cho UBND cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú sau ngày 15 hàng tháng


4. Hộ kinh doanh

Điều kiện

1. Doanh thu khai thuế năm 2020 dưới 100 triệu đồng, xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020

2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Chỉ thị 15/CT-TTg

Hồ sơ

Gửi Đề nghị hỗ trợ kèm theo Bản sao thông báo nộp thuế theo mẫu 01/TBT-CNKD (Thông tư 92/2015/TT-BTC) đến UBND cấp xã

 

5. Doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ

Điều kiện

1. Có từ 20% hoặc 30 NLĐ trở lên đang tham gia BHXH phải ngừng việc từ 01 tháng trở lên

2. Đã trả trước 50% tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 01/4 - hết 30/6/2020

3. Đang khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương

4. Không có nợ xấu tại thời điểm ngày 31/12/2019

Hồ sơ

Gửi Đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc, kèm theo các giấy tờ sau đến UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở:

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/hộ kinh doanh;

+ Quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
+ Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề;
+ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư

- Danh sách người lao động phải ngừng việc

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

 

6. Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội

Điều kiện

Người có công (gồm cả thân nhân người có công, thương binh): Đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020

Hộ nghèo/cận nghèo: Trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2020

Đối tượng bảo trợ xã hội: Đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020

Hồ sơ

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ


Trình tự, thủ tục thực hiện cũng như biểu mẫu, bạn đọc vui lòng tham khảo tại Quyết định số 15 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X