hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 24/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tổng hợp những thay đổi từ 1/7/2019 đối với người lao động

Từ 1/7/2019 khi mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu thì không chỉ công chức, viên chức sẽ bị ảnh hưởng mà kể cả người lao động cũng có những tác động đáng kể.
 

STT NỘI DUNG MỨC TĂNG CĂN CỨ PHÁP LÝ
1 Tăng trợ cấp thai sản Trợ cấp bằng 02 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi: Mức tăng từ 2,78 triệu đồng  lên 2,98 triệu đồng . Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
2 Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau thai sản

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Từ 1/7, mức hưởng này tăng từ 417 nghìn đồng lên 447 nghìn đồng.

Điều 29, Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
3 Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu hằng tháng

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 Luật BHXH.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất tăng từ 1,39 triệu lên 1,49 triệu từ 1/7/2019.

Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
4 Tăng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 31% trở lên khả năng lao động)

Người lao động suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Như vậy từ 1/7/2019, mức hưởng khi suy giảm 31% khả năng lao động tăng từ 417 nghìn lên 447 nghìn đồng/tháng; sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29,8 nghìn đồng.

Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
5 Tăng trợ cấp 01 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm từ 5% – 30% khả năng lao động)

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Suy giảm 5% được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

Từ 1/7/2019, suy giảm 5% khả năng lao động thì mức hưởng tăng từ 6,950 triệu đồng lên 7,450 triệu đồng; sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745 nghìn đồng.

Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
6 Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức hưởng tăng từ 50,040 triệu đồng lên 53,64 triệu đồng.

Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
7 Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

Cứ 01 ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật được hưởng 30% mức lương cơ sở.

- Mức hưởng tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên tăng từ 4,17 triệu đồng lên 4,47 triệu đồng từ 01/7/2019.

- Mức hưởng tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50% tăng từ 2,919 triệu đồng lên 3,129 triệu đồng từ 01/7/2019.

- Mức hưởng tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% bằng 2,085 triệu đồng lên 2,235 triệu đồng từ 01/7/2019.

Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
8 Tăng trợ cấp mai táng Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người  lao động chết. Từ 1/7, mức trợ cấp mai táng tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng. Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
9 Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

- Đối với mỗi thân nhân: Mức trợ cấp tuất hàng tháng tăng từ 695 nghìn đồng/tháng lên 745 nghìn đồng/tháng.

- Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: Mức trợ cấp tuất hàng tháng tăng từ 973 nghìn đồng/tháng lên 1,043 triệu đồng/tháng.

Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 

Xem thêm:

Chính thức có Nghị định quy định mức lương cơ sở từ 1/7/2019

Lương cơ sở tăng sẽ ảnh hưởng đến những đối tượng nào?

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X