hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 23/02/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân hiện nay thực hiện thế nào?

Mục lục bài viết
  • Trường hợp nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân?
  • Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ra sao?
  • Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện ra sao?
Câu hỏi: Xin hỏi, trường hợp tôi nộp thuế TNCN nhưng sau đó mới phát hiện ra là nộp thừa thì tôi phải làm gì? Có được hoàn thuế không ạ?

Trường hợp nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện nay, việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ được áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế (Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp bạn nộp thừa thuế TNCN so với số thuế phải nộp thì được hoàn thuế TNCN phần nộp thừa. Cần lưu ý rằng việc thực hiện thủ tục hoàn thuế chỉ được thực hiện khi bạn đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đồng thời, theo khoản 2, 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế như sau:

“2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.”.

Như vậy, để được hoàn thuế bạn cần có đề nghị hoàn trả, cơ quan thuế sẽ không chủ động hoàn cho người nộp thuế; trường hợp không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ sau.

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

 

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Bạn có thể tính hoàn thuế để xác định số thuế nộp thừa hoặc tính hoàn thuế nếu thuộc trường hợp chưa đến mức phải nộp. Cụ thể:

- Xác định số thuế nộp thừa: Ở trường hợp này bạn cần tính chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế thực tế đã nộp.

- Xác định xem thu nhập của mình đã đến mức nộp thuế hay chưa: Người nộp thuế khi thuộc trường hợp này chỉ cần tính thu nhập tính thuế của mình đã đến mức phải nộp thuế hay chưa (căn cứ vào tổng thu nhập và mức giảm trừ gia cảnh).

Nếu thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm mà từ 132 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; trường hợp có người phụ thuộc thì mỗi người sẽ được giảm trừ 4,4 triệu đồng/tháng.

Trường hợp này xảy ra khi đi làm đủ 12 tháng trong năm nhưng thu nhập từ tiền lương, tiền công giữa các tháng là khác nhau.

 

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện ra sao?

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 06 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau và/hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế gửi người nộp thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, chậm nhất là 40 ngày, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước và/hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế gửi người nộp thuế.

Trên đây là trình tự, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Nếu chưa thể tính được mức đóng của mình, bạn có thể liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Mức đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X