hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 16/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính?

Khi thực hiện những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, có đến 5 trường hợp vi phạm hành chính nhưng lại được miễn trách nhiệm.

Trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính?

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, vi phạm trong các trường hợp sau đây sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính:

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

- Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

- Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính hoặc chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính?

Trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính?

 

Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

Hiện nay, các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi với các vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên với mọi vi phạm hành chính;

- Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra;

- Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoặc trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Lưu ý:

- Nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

- Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X