hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 08/06/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ 01/7/2020, trợ cấp thôi việc của viên chức thay đổi thế nào?

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực từ 01/07/2020, sẽ có những thay đổi nào về trợ cấp thôi việc của viên chức?

Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc trong 6 trường hợp sau:

Theo quy định tại Điều 45 Luật Viên chức năm 2010, trường hợp viên chức nghỉ việc, sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trừ 06 trường hợp sau:

1- Bị buộc thôi việc;

2- Vi phạm quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nêu tại khoản 4, 5, 6 Điều 29 Luật Viên chức 2010 như:

+ Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn: Không báo trước bằng văn bản ít nhất 45 ngày; ít nhất 03 ngày nếu bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục;

+ Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn: Không báo trước bằng văn bản ít nhất 03 ngày khi bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, không được trả lương đầy đủ… hoặc không báo trước ít nhất 30 ngày khi bản thân hoặc gia đình thật sự khó khăn không thể tiếp tục làm việc…;

+ Viên chức phải thông báo bằng văn bản việc đơn phương chấm dứt hợp đồng cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 – 30 ngày theo quy định tại khoản 5 Điều 29 này.

3- Chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức có quyết định nghỉ hưu;

4- Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị;

5- Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu;

6- Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Như vậy, nếu thuộc 06 trường hợp nêu trên, viên chức sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Tu 01 07 2020 tro cap thoi viec cua vien chuc thay doi the nao?

Từ 01/7/2020, trợ cấp thôi việc của viên chức thay đổi thế nào? (Ảnh minh họa)
 

Từ 01/7/2020, trợ cấp thôi việc của viên chức thay đổi thế nào?

Như đã nêu ở trên, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Tuy nhiên, khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020, quy định này đã được bổ sung chi tiết hơn.

Cụ thể, khoản 6 Điều 2 Luật sửa đổi này đã quy định viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong 04 trường hợp:

- Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức;

- Hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

- Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục;

- Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng do không được bố trí đúng vị trí việc làm theo hợp đồng, bị ngược đãi, không được trả đủ lương…

Tóm lại, từ ngày 01/7/2020, các trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc của viên chức đã được quy định cụ thể, rõ ràng thay vì chỉ quy định “khi chấm dứt hợp đồng việc làm” như hiện nay.

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X