hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 28/12/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023: Điều kiện, hồ sơ cần biết

Tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023: Người lao động cần phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ và thực hiện thế nào? Khi nào được tự làm thủ tục này? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết phía dưới.

Mục lục bài viết
 • Tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 cần giấy tờ gì?
 • Các bước tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản thế nào?
 • Đang làm việc tại công ty, được tự nộp hồ sơ thai sản không?

Tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 cần giấy tờ gì?

Câu hỏi: Tôi đã đủ thời gian đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản.

Tuy nhiên, trước khi sinh tôi đã nghỉ việc hẳn để ở nhà nuôi con.

Vậy sinh xong tôi muốn tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản thì cần chuẩn bị giấy tờ gì? - Lê Trang (tranglee…@gmail.com).

Trước hết, tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 là trường hợp người lao động sinh con, người lao động mang thai hộ sinh con, hoặc các trường hợp được hưởng chế độ thai sản khác tự mình nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội.

Đây là những trường hợp mà người lao động đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con.

Theo đó, điểm 2.3 khoản 2 Điều 4 về Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm Quyết định 166/QĐ-BHXH, hồ sơ mà người lao động cần chuẩn bị gồm:

 • Giấy tờ cơ bản: Giấy khai sinh (bản sao) hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

 • Và thêm các giấy tờ sau, tùy từng trường hợp:

  • Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con nếu con chết sau khi sinh;

  • Nếu con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết;

  • Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ: Nếu người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chết sau khi sinh con;

  • Biên bản giám định y khoa của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ: Nếu người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

  • Bản sao của bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ: Nếu lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm; ;

  • Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền: Nếu nghỉ thai sản khi sinh con để dưỡng thai;

 • Nếu thuộc trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa;

Như vậy, người lao động tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 thì cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho từng trường hợp cụ thể mà chúng tôi nêu trên. So với năm 2022 thì hồ sơ hưởng chế độ thai sản của người lao động không có gì thay đổi.

Hồ sơ tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 gồm những gì?
 

Các bước tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản thế nào?

Câu hỏi: Do nghỉ việc trước khi sinh nên tôi phải tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản. Tôi sinh thường và không gặp vấn đề gì trong lúc mang thai.

Xin hỏi, tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản như thế nào? - Lan Anh (Ba Vì).

Các bước người lao động tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 khi sinh con bao gồm chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, giải quyết chế độ.

Cụ thể, căn cứ Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp nghỉ việc trước khi sinh, để tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản 

 • Trường hợp sinh bình thường, không gặp vấn đề gì trước, trong và sau khi sinh, hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm: Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con (điểm 2.3 khoản 2 Điều 4 Quy trình ban hành kèm Quyết định 166/QĐ-BHXH);

 • Trong các trường hợp khác, hồ sơ mà lao động nữ cần chuẩn bị như chúng tôi đã nêu ở phần trên;

Bước 2: Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú) nộp 01 bộ hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả tiền bảo hiểm

Thời hạn giải quyết và chi trả bảo hiểm xã hội: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (điểm 4.2 khỏa 4 Điều 5 Quy trình ban hành kèm Quyết định 166).

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Thời hạn tối đa để bạn chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nhận tiền thai sản là không quá 45 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nghỉ chế độ thai sản.

Kết luận: Quy trình người lao động tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 được tiến hành theo 3 bước cơ bản mà chúng tôi đã nêu trên.

Bạn nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền càng sớm càng tốt để được giải quyết nhanh chóng chế độ thai sản.

Thời hạn giải quyết chế độ thai sản là bao lâu?

 

Đang làm việc tại công ty, được tự nộp hồ sơ thai sản không?

Câu hỏi: Tôi vừa hết thời gian nghỉ sinh và đã quay trở lại làm việc.

Công ty yêu cầu tôi phải nộp bản sao giấy khai sinh của con để làm hồ sơ thai sản mà tôi vẫn chưa làm khai sinh cho con.

Xin hỏi, thời hạn làm thủ tục hưởng chế độ thai sản là bao lâu?

Tôi có thể tự mình làm hồ sơ thai sản không qua Công ty không? - Hằng Nga (hangng…@gmail.com).

Trước hết, người lao động tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 khi họ đã nghỉ việc tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chi trả chế độ thai sản.

Điều này đồng nghĩa với việc, người lao động không thể tự mình nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản khi vẫn đang làm việc tại công ty.

Cụ thể, căn cứ Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội:

Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định trên, suy ra:

 • Trong thời gian làm việc tại công ty, bạn không thể tự mình chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị giải quyết chế độ thai sản;

 • Thời hạn để bạn nộp hồ sơ cho người lao động để hưởng chế độ thai sản là: Không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc;

Ngoài ra, căn cứ điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quy trình ban hành kèm Quyết định 166/QĐ-BHXH, trong trường hợp thông thường, hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
Điều này cũng có nghĩa là, nếu không có giấy khai sinh của con, bạn vẫn có thể nộp bản sao giấy chứng sinh hoặc trích lục khai sinh cho công ty để làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

Kết luận: Người lao động không thể tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023 nếu vẫn đang làm việc tại công ty.

Người lao động chỉ được tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản nếu đã thôi việc, nghỉ việc trước thời điểm sinh con.

Trên đây là giải đáp thắc mắc của chúng tôi về tự làm thủ tục hưởng chế độ thai sản 2023​, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.
Nguyễn Đức Hùng

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS - Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X