hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 29/11/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Vàng cưới có phải là tài sản chung của vợ chồng?

Cho đến nay, phong tục tặng vàng, trang sức có giá trị cho con cháu trong ngày cưới vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Dưới góc độ pháp luật, số vàng, trang sức này sẽ là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng?

Cách xác định tài sản chung của vợ chồng

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng bao gồm:

- Tài sản do vợ, chồng tạo ra;

- Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng;

- Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung;

- Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung;

- Tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung;

- Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Lưu ý:

- Trường hợp không có căn cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

- Trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Vàng cưới có phải là tài sản chung của vợ chồng?

Con cháu được tặng vàng, trang sức trong ngày cưới
 

Vàng cưới có phải là tài sản chung của vợ chồng?

Trước đây, tại Nghị quyết 01/NQ-HĐTP, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn:

- Đồ trang sức mà vợ hoặc chồng được cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng tặng cho riêng trong ngày cưới là tài sản riêng;

- Trường hợp vàng, đồ trang sức khác được cho chung cả 2 người với tính chất tạo dựng cho vợ chồng một số vốn thì được coi là tài sản chung.

Tuy nhiên, Nghị quyết này đã hết hiệu lực.

Hiện nay, việc xác định vàng cưới là tài sản chung hay tài sản riêng phải căn cứ vào Luật Hôn nhân và Gia đình.

Theo đó, nếu cha mẹ, họ hàng cho con cháu vàng, trang sức trong ngày cưới trong ngày cưới mà không nói rõ cho 2 vợ chồng thì đó là tài sản riêng của người vợ hoặc người chồng, khi ly hôn mà xảy ra tranh chấp thì đó là tài riêng và không được chia.

Trường hợp có đề cập đến việc cho cả 2 vợ chồng thì số vàng, trang sức này được coi là tài sản chung và khi ly hôn sẽ được chia theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Xem thêm:

Nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Khi ly hôn, không phải lúc nào tài sản chung vợ chồng cũng được chia đôi

Chia hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng khi ly hôn như thế nào?

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

X