Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Ba, 13/07/2021

Có được phép xây chuồng trại trên đất nông nghiệp không?

Có không ít hộ gia đình chăn nuôi bò thường sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng chuồng bò trên đó. Vậy, pháp luật có cho phép người dân xây chuồng bò trên đất nông nghiệp?

Câu hỏi: Tôi có một diện tích đất 4000m2, trên sổ đỏ thể hiện là đất trồng cây hàng năm. Hiện tại, gia đình tôi muốn xây dựng chuồng bò trên mảnh đất này để chăn nuôi bò.Vậy tôi có được phép xây dựng chuồng bò trên đất nông nghiệp không? Xin cảm ơn! - Tuấn Mạnh (Sơn Tây)

Trường hợp nào được phép xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp?

Căn cứ theo điểm h, khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013:

“h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;”

Bên cạnh đó, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT có quy định:

“Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, kể cả các loại nhà khác gắn liền với khu vực chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.”

Theo quy định trên, người sử dụng đất có thể thực hiện việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp trong các trường hợp sau:

- Xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt

- Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các loại động vật khác được pháp luật cho phép và xây dựng các loại nhà khác gắn liền với khu vực chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi.

Do đó, gia đình bạn có thể xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp để chăn nuôi bò.

Có được phép xây chuồng trại trên đất nông nghiệp không? (Ảnh minh họa)


Làm thế nào để được xây dựng chuồng bò trên đất nông nghiệp?

Căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1, Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có quy định:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;”

Do đó, để có thể xây chuồng bò trên đất trồng cây hàng năm, gia đình bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, trình tự thủ tục thực hiện đăng ký biến động đất đai đối với trường hợp này như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất hoặc bộ phận một cửa liên thông.

- Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ:

- Xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

Bước 4: Trả kết quả

Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo điểm b, khoản 1, Điều 61 Nghị định 43/2014).

Trên đây là giải đáp về Có được phép xây chuồng bò trên đất nông nghiệp không? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Xây nhà trên đất nông nghiệp bị xử lý như thế nào?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm