Tiêu điểm

Công dân nữ đi nghĩa vụ quân sự làm những công việc gì?

Công dân nữ đi nghĩa vụ quân sự làm những công việc gì?

Nghĩa vụ quân sự tuy không bắt buộc đối với nữ giới, nhưng nếu công dân nữ tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì họ cũng có thể được tuyển chọn để tham gia nghĩa vụ quân sự. Như vậy, nếu thực hiện nghĩa vụ quân sự, nữ giới sẽ làm những gì?

Mức lương, phụ cấp trong quân đội sẽ thay đổi từ 1/7/2019

Mức lương, phụ cấp trong quân đội sẽ thay đổi từ 1/7/2019

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.