Từ điển pháp luật

FPI là gì? Các hình thức đầu tư FPI thế nào?

FPI là gì? Các hình thức đầu tư FPI thế nào?

Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) là một trong các hình thức thu hút vốn đầu tư quốc tế phổ biến hiện nay. Vậy, cụ thể FPI là gì? Các hình thức đầu tư FPI thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Hộ chiếu công vụ là gì? Được cấp cho những ai?

Hộ chiếu công vụ là gì? Được cấp cho những ai?

Hiện nay, Việt Nam có 03 loại hộ chiếu, mỗi loại hộ chiếu sẽ được cấp cho những đối tượng khác nhau. Cùng với hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ cũng được nhiều người quan tâm. Vậy, hộ chiếu công vụ là gì? Hộ chiếu này được cấp cho những ai?