hieuluat

Từ điển pháp luật

Lục quân là gì? Lục quân có bao nhiêu binh chủng?

Lục quân là gì? Lục quân có bao nhiêu binh chủng?

 Lục quân chính là lực lượng đại diện cho sự sẵn sàng và niềm tin của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ lãnh thổ và người dân khỏi các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ độc lập tổ quốc. Hãy cùng tìm hiểu nội dung lục quân là gì?

Phụ cấp khu vực là gì? [Cập nhật 2024]

Phụ cấp khu vực là gì? [Cập nhật 2024]

Ngoài tiền lương thì cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang làm việc ở một số khu vực đặc thù, khó khăn sẽ được phụ cấp khu vực. Vậy phụ cấp khu vực là gì? 

Unesco là gì? Mục đích, chức năng của Unesco là gì?

Unesco là gì? Mục đích, chức năng của Unesco là gì?

Có lẽ ít nhất 1 lần bạn đã nghe qua về di sản văn hóa phi vật thể được Unesco công nhận, di sản văn hóa vật thể được Unesco công nhận,... Vậy cụ thể Unesco là gì, mục đích và chức năng của tổ chức này ra sao thì mời bạn cùng theo dõi nội dung của bài viết sau đây.

Phụ cấp trách nhiệm công việc là gì?

Phụ cấp trách nhiệm công việc là gì?

Trong hoạt động thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cán bộ, công chức, viên chức được nhận phụ cấp trách nhiệm công việc. Vậy phụ cấp trách nhiệm công việc là gì? 

X