hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 21/09/2022
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Doanh thu là gì? Cách xác định doanh thu thế nào?

Doanh thu đóng vai trò rất quan trọng trong các công ty, khách sạn, nhà hàng…. Doanh thu cao hay thấp đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó trong khoảng thời gian nhất định như một tháng, một quý hoặc một năm. Vậy doanh thu là gì?

Mục lục bài viết
  • 1. Doanh thu là gì?
  • 1.1. Doanh thu là gì?
  • 1.2. Doanh thu thuần là gì?
  • 1.3. Tổng doanh thu là gì?
  • 2. Doanh thu bán hàng là gì?

1. Doanh thu là gì?

1.1. Doanh thu là gì?

Theo Quyết định 149/2001/QĐ của Bộ Tài chính ban hành và công bố 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam, thì doanh thu:

Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Theo đó, doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được.

- Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không được coi là doanh thu.

- Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không gọi là doanh thu.

Hiện nay có các loại doanh thu như:

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia...

1.2. Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp có được sau khi khấu trừ các khoản giảm trừ như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

Công thức tính doanh thu thuần phổ biến là:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp  - Các khoản giảm trừ doanh thu

- Hoặc cụ thể hơn:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ - Chiết khấu bán hàng - Hàng bán bị trả lại - Giảm giá hàng bán

1.3. Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu chính là số tiền doanh nghiệp kiếm được bằng cách bán hàng hóa, dịch vụ của mình trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm.

Công thức Tổng doanh thu:

Tổng Doanh thu = Giá cả x Số lượng hàng hóa bán ra.

Khi có tổng doanh thu, và nắm được tổng chi phí, có thể tìm thấy lợi nhuận.

Công thức tính lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí.

doanh thu la gi
Doanh thu và cách xác định doanh thu hiện nay. Ảnh minh họa.

2. Doanh thu bán hàng là gì?

Ở nội dung trên chúng ta đã hiểu doanh thu là gì?

Doanh thu chính là lợi ích kinh tế thu được nhằm làm tăng vốn cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Việc tăng doanh thu chính là tăng lượng tiền cho doanh nghiệp.

Theo đó, có thể hiểu, doanh thu bán hàng được hiểu là bộ số tiền thu được từ việc bán hàng, cụ thể là buôn bán các loại sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.

Doanh thu bán hàng được hiểu là doanh thu bán hàng nội bộ và doanh thu bán hàng ra ngoài.

doanh thu la gi

Tóm lại doanh thu bán hàng chính là tổng số tiền thu được từ:

- Bán sản phẩm

- Cung cấp dịch vụ

- Hoạt động tài chính

- Các hoạt động khác của doanh nghiệp ở trong kỳ kế toán

3. Doanh thu khác lợi nhuận ra sao?

- Doanh thu: số tiền mà doanh nghiệp nhận được từ việc bán hàng hóa, các dịch vụ và thông qua việc thực hiện các hoạt động hàng ngày khác. 

- Lợi nhuận: số tiền lãi từ các khoản đầu tư và cần thiết cho sự tăng trưởng, tồn tại lâu dài của mỗi doanh nghiệp, quyết định thành công của doanh nghiệp.

Như vậy, doanh thu khác lợi nhuận thế nào?

Tiêu chí

Doanh thu

Lợi nhuận

Định nghĩa

Tiền thu được từ các hoạt động như bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian.

Thặng dư còn lại sau khi trừ chi phí đầu vào, chi phí sản xuất, thuế chính là lợi nhuận.

Phụ thuộc lẫn nhau

Doanh thu tồn tại độc lập với lợi nhuận.

Lợi nhuận phụ thuộc vào doanh thu.

Vai trò

Doanh thu là phải có bởi vì không có doanh thu, doanh nghiệp không kiếm được bất kỳ loại lợi nhuận nào.

Lợi nhuận là phần thưởng cho rủi ro trong kinh doanh, được sử dụng cho sự phát triển của doanh nghiệp, dự phòng trong tương lai.

Loại

Doanh thu hoạt động, doanh thu không hoạt động.

Lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng.

4. Cách xác định doanh thu là gì?

doanh thu la gi

Cũng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 tại Quyết định 149 nói trên:

- Doanh thu: được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được.

- Doanh thu phát sinh từ giao dịch: được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản, bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

- Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay: doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành.

Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được.

Bên cạnh đó, khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự, xét về bản chất và giá trị, việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu.

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương tự thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu.

Doanh thu trong trường hợp này được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm.

Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về thì doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm.

5. Doanh thu tính thu nhập chịu thuế xác định thế nào?

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT của Bộ Tài chính, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Nếu doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

Trên đây là giải đáp liên quan đến doanh thu là gì? Nếu còn vướng mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm