hieuluat
Chia sẻ email

Bảo hành là gì? Quy định về bảo hành

Bảo hành là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và dịch vụ. Bài viết dưới đây sẽ gửi đến bạn đọc thông tin về bảo hành là gì?

Mục lục bài viết
  • Bảo hành là gì? Bảo hành sản phẩm là gì?
  • Các hình thức bảo hành hàng hóa
  • Trách nhiệm bảo hành hàng hóa
  • Giải đáp liên quan đến bảo hành là gì?
  • Bảo hành có mất tiền không?
Câu hỏi: Cho tôi hỏi bảo hành sản phẩm là gì? Khi nào được bảo hành và có bị mất tiền không? Thời hạn bảo hành sản phẩm là bao lâu? Xin cảm ơn

Bảo hành là gì? Bảo hành sản phẩm là gì?

Bảo hành là cam kết bằng văn bản của người bán hàng đối với hàng hóa đã được bán cho người mua hàng (người tiêu dùng), nhằm đảm bảo sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm trong các điều kiện mà người bán hàng đã cam kết.

Bảo hành là gì?

Bảo hành là gì?

Bảo hành sản phẩm chính là cam kết từ phía nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp bảo đảm về chất lượng và hoạt động của sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định sau khi sản phẩm được mua.

 Bảo hành sản phẩm bao gồm việc sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền cho sản phẩm nếu có sự cố xảy ra trong thời gian bảo hành và rơi vào trường hợp được bảo hành của nhà cung cấp, sản xuất, bán hàng.

Các hình thức bảo hành hàng hóa

Các hình thức bảo hành sản phẩm thường bao gồm:

- Sửa chữa: Đây là phương pháp phổ biến nhất trong bảo hành. Khi sản phẩm gặp sự cố, người tiêu dùng có thể mang sản phẩm đến cửa hàng hoặc trung tâm bảo hành của nhà sản xuất để được sửa chữa miễn phí hoặc với mức phí hợp lý.

- Thay thế: Trong trường hợp sản phẩm không thể sửa chữa hoặc sửa chữa sẽ tốn nhiều chi phí hơn việc thay thế, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có thể đồng ý thay thế sản phẩm mới hoặc sản phẩm cùng loại khác cho người tiêu dùng.

- Hoàn tiền: Trong một số trường hợp, nhất là khi sản phẩm gặp lỗi nghiêm trọng hoặc không thể sửa chữa được, người tiêu dùng có quyền được hoàn tiền hoặc trả lại sản phẩm và nhận lại số tiền đã thanh toán.

- Đổi sản phẩm: Nếu sản phẩm mua không đạt được yêu cầu của người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể yêu cầu đổi sản phẩm khác hoặc sản phẩm cùng loại khác mà chất lượng tốt hơn.

Trách nhiệm bảo hành hàng hóa

Trách nhiệm bảo hành hàng hoá được quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, cụ thể như sau:

Trách nhiệm bảo hành hàng hóa

Trách nhiệm bảo hành hàng hóa

“Điều 30. Bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện

1. Sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm sau đây:

a) Công bố công khai chính sách bảo hành. Chính sách bảo hành bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: thời điểm, thời hạn áp dụng, nội dung, phạm vi, phương thức thực hiện bảo hành và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

b) Thực hiện chính xác, đầy đủ trách nhiệm bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp;

c) Cung cấp cho người tiêu dùng văn bản tiếp nhận bảo hành hoặc hình thức tiếp nhận bảo hành tương đương khác, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh thay thế linh kiện, phụ kiện thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện đó được tính lại từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh đổi sản phẩm, hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành sản phẩm, hàng hóa đó được tính lại từ thời điểm đổi mới sản phẩm, hàng hóa;

d) Cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết phù hợp theo thỏa thuận giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thời gian thực hiện bảo hành;

đ) Đổi sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi hoặc trong trường hợp đã thực hiện bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ 03 lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;

e) Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ nơi ở của người tiêu dùng hoặc nơi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi ở của người tiêu dùng hoặc nơi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện;

g) Chịu trách nhiệm về việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyền hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.”

Trách nhiệm bảo hành hàng hóa chủ yếu do nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp chịu trách nhiệm. Họ phải đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất với chất lượng tốt nhất và hoạt động đúng như mô tả. Trong trường hợp sản phẩm gặp sự cố trong thời gian bảo hành, họ cần cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền cho khách hàng theo quy định.

Giải đáp liên quan đến bảo hành là gì?

Bảo hành có mất tiền không?

Bảo hành là không mất tiền và là một dịch vụ được cung cấp miễn phí bởi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm. Bởi vì đây là trách nhiệm của họ khi bán sản phẩm cho người tiêu dùng.

 Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bảo hành có thể mất phí: sản phẩm bị hư do lỗi của người tiêu dùng, sử dụng không đúng cách, chi phí vận chuyển hoặc các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

Các trường hợp không được bảo hành

Tuỳ vào từng chính sách của nhà sản xuất, sẽ có quy định riêng về các trường hợp không bảo hành, trong đó có thể kể đến các trường hợp phổ biến sau:

- Nếu sự cố của sản phẩm là do người sử dụng không tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc gây ra hỏng hóc bằng cách sử dụng sản phẩm không đúng cách, như sử dụng điện áp không phù hợp, làm hỏng bằng cách rơi rớt hoặc va chạm mạnh, việc này có thể không được bảo hành.

- Hết thời gian bảo hành: Khi sản phẩm vượt quá thời gian bảo hành quy định, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có thể từ chối cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí.

- Hỏng do sử dụng quá mức: Nếu sản phẩm được sử dụng vượt quá mức sử dụng tiêu chuẩn hoặc cho mục đích mà sản phẩm không được thiết kế, bảo hành có thể không áp dụng.

Những trường hợp này thường được quy định rõ trong điều khoản và điều kiện của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp. Để tránh bất kỳ tranh chấp nào, người tiêu dùng nên đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện bảo hành trước khi mua sản phẩm.

Quy định về thời gian bảo hành sản phẩm

Theo quy định tại điểm c Khoản 2 điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, thời gian bảo hành sản phẩm được quy định như sau:

- Thời gian thực hiện bảo hành đối với hàng hoá, sản phẩm thì không được tính vào thời hạn bảo hành của sản phẩm.

- Trường hợp bảo hành theo hình thức thay thế linh kiện, phụ kiện thì thời hạn bảo hành đối với linh kiện, phụ kiện của hàng hoá đó được tính bắt đầu lại từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện đó.

- Trường hợp bảo hành bằng biện pháp đổi mới sản phẩm, hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành của sản phẩm sẽ được tính lại từ thời điểm đổi mới sản phẩm, hàng hóa đó.

Trên đây là nội dung gửi đến bạn về khái niệm và các quy định, thông tin liên quan đến bảo hành sản phẩm, hàng hoá.

Gọi ngay cho các chuyên viên pháp lý của chúng tôi theo số  1900.6199 để được giải đáp, hỗ trợ nếu có vướng mắc về các quy định của pháp luật

Có thể bạn quan tâm

X