Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Tư, 27/01/2021

Bảo hiểm nhân thọ là gì? Có những loại hình nào?

Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên với những người lần đầu tìm hiểu thường thắc mắc bảo hiểm nhân thọ là gì?

Mục lục bài viết
  • Hiểu sao cho đúng về bảo hiểm nhân thọ?
  • Các loại hình bảo hiểm nhân thọ
  • Đóng phí bảo hiểm nhân thọ thế nào?

Hiểu sao cho đúng về bảo hiểm nhân thọ?

Về bảo hiểm nhân thọ

Theo khoản 12 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, bảo hiểm nhân thọ được giải thích như sau:

12. Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Từ quy định trên, có thể hiểu bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của các công ty bảo hiểm để bảo vệ con người trước những rủi ro liên quan đến tính mạng, thân thể, sức khỏe… Người tham gia bảo hiểm nhân thọ ký hợp đồng với công ty bảo hiểm và thực hiện đóng những khoản phí vào quỹ dự trữ do công ty bảo hiểm quản lý.

Về đối tượng của hợp đồng bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây:

- Bản thân bên mua bảo hiểm.

- Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm.

- Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng.

- Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

bao hiem nhan tho la gi
Bảo hiểm nhân thọ là gì? Có những loại hình nào? (Ảnh minh họa)


Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ Điều 1 Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010, các loại bảo hiểm nhân thọ gồm có:

- Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.

- Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

- Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Bảo hiểm liên kết đầu tư.

- Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.


Đóng phí bảo hiểm nhân thọ thế nào?

Về đóng phí bảo hiểm nhân thọ được quy định tại Điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể như sau:

- Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

- Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng.

Bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới 02 năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ 02 năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định trên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.

Trên đây là giải đáp bảo hiểm nhân thọ là gì và các loại hình bảo hiểm. Bạn đọc có thể tham khảo các bài viết khác của Vanbanluat về chủ đề bảo hiểm dưới đây.

Xem thêm:

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới